LOTO informačné tabule

Produktový kód:

LT-ITS LOTO info tabuľa malá 407×937 mm
LT-ITB LOTO info tabuľa veľká 880×1160 mm
LT-ITM LOTO info tabuľa pre údržbu 1700×800 mm

Pre dôkladné uzamknutie energií treba vedieť kde presne sa nachádzajú rôzne druhy energií na stroji a akým spôsobom ich treba uzamknúť. Túto službu poskytuje Info tabuľa s LOTO procedúrou, na ktorej je zakreslený pôdorys stroja so všetkými kritickými bodmi a s popisom, pri akých činnostiach musia byť uzamknuté. Na info tabuli sa taktiež nachádza aj grafické znázornenie akým spôsobom majú byť uzávery nasadené a uzamknuté.

Tabuľa LT-ITS je štandardná informačná LOTO tabuľa s veľkosťou 407×937 mm. Obsahuje základné informácie pre aplikovanie LOTO procedúry.

Tabuľa LT-ITB je informačná LOTO tabuľa s veľkosťou 880×1160 mm. Obsahuje základné informácie pre aplikovanie LOTO procedúry a v spodnej časti tabule sa nachádza úložný priestor pre uloženie LOTO zámkov a haspier.

Tabuľa LT-ITM je informačná LOTO tabuľa s veľkosťou 1700×800 mm. Obsahuje informácie o jednotlivých LOTO uzáveroch, a o tom akým spôsobom sa aplikujú. Na pravej strane tabule je úložný priestor na jednotlivé LOTO uzávery.

Okrem týchto troch štandardných formátov vieme vyrobiť aj tabuľu na mieru podľa požiadaviek zákazníka.

Názov produktu

LOTO informačná tabula

Kategória produktu

LOTO informačné tabule