Univerzálny uzáver ističov

Produktový kód: LT-UCBL

Produktový kód: LT-UCBL-B

Bezpečná a efektívna metóda ako uzavrieť malé ističe.

Jednoduchá inštalácia – uzáver nasadíme na páčku ističa pritiahneme skrutku a uzamkneme bezpečnostným zámkom. Sú typy so skrutkou, ktorú utiahneme pomocou skrutkovača, alebo so skrutkou s kolieskom, kedy dotiahneme skrutku ručne.

Možnosť použiť na samostatný alebo viacero ističov ovládaných jedným vypínačom.

Názov produktu

Univerzálny uzáver ističov

Kategória produktu

Uzávery ističov