Uzáver posúvacieho prepínača

Produktový kód: LT-STL

Toto všestranné zariadenie zabraňuje náhodnému zapnutiu ističov a je aplikovateľné na široké množstvo posúvacích prepínačov. Vyrobené je z červeného de-elektrického ABS plastu a skladá sa z dvoch častí: podkladu a posúvacej závory. Inštalácia je rýchla a jednoduchá, podklad sa upevní na povrch pomocou skrutiek, ktoré sa vložia do vopred navŕtaných dier na rozvádzači.

Názov produktu

Uzáver posúvacieho prepínača

Kategória produktu

Uzávery vypínačov a tlačidiel na paneli rozvádzača

Popis produktu

Priemer podkladu : 5 cm

Šírka posúvacej závory : 2,5 cm

Dĺžka posúvacej závory : 12,5 cm