Uzáver pre koncovky pneumatických hadíc – škatuľkový typ

Produktový kód: LT-PPL- SMALL / LT-PPL- BIG

  • Je určený pre koncovky pneumatických hadíc a elektrické zástrčky.
  • Vyrobený z plastu. Možnosť použiť 4 zámky.
  • Zaistite aby koncovka pneumatickej hadice, alebo elektrická zástrčka nebola použitá pokiaľ
    neodomknete uzáver – škatuľku.

Názov produktu

Uzáver pre koncovky pneumatických hadíc – škatuľkový typ

Kategória produktu

Uzávery ventilov