Uzáver vypínačov a tlačidiel na rozvádzači

Produktový kód: LT-PBL-SQ-S

Produktový kód: LT-PBL-SQ-B

Produktový kód: LT-PBL-R-45

Produktový kód: LT-PBL-R-55

Tieto uzávery boli navrhnuté pre uzamykanie vypínačov a tlačidiel na rozvádzači. Základný podstavec musí byť umiestnený a pripevnený skrutkami alebo prilepením okolo tlačidla na rozvádzači, ktoré chceme zabezpečiť proti nedovolenej manipulácii. Následne na podstavec nasadíme ochranné veko a uzamkneme ho bezpečnostným zámkom.

Kruhové uzávery sa požívajú pre uzamknutie tlačidiel a hríbových tlačidiel a štvorcové uzávery pre uzamknutie vypínačov ovládaných páčkou.

Vyrobené z tvrdého priehľadného plastu. Všetky uzávery sú navrhnuté tak aby uzavreli potrebné tlačidla, vypínače na rozvádzači a nedošlo tak k ich zapnutiu a obnoveniu dodávky elektrickej energie, alebo spusteniu stroja čo by mohlo viesť k úrazu.

Názov produktu

Uzáver vypínačov a tlačidiel na rozvádzači

Kategória produktu

Uzávery vypínačov a tlačidiel na paneli rozvádzača

Popis produktu

LT-PBL-SQ-S: Štvorcový uzáver vypínačov na rozvádzači – malý 57x57x57 mm

LT-PBL-SQ-B: Štvorcový uzáver vypínačov na rozvádzači – veľký 80x80x57 mm

LT-PBL-R-45: Kruhový uzáver tlačidiel na rozvádzači – priemer 45 mm

LT-PBL-R-55:  Kruhový uzáver tlačidiel na rozvádzači – priemer 55 mm