0949 435 351info@sires.sk
FAQ2017-06-20T05:02:54+00:00
Aký je rozdiel medzi autorizovaným a postihnuteľným zamestnancom?2015-07-27T14:18:25+00:00
Ktorý zamestnanci riskujú zranenie?2015-07-28T09:53:20+00:00

Riziko zranenia zamestnanca na zariadení, alebo prístroji sa líši v závislosti na tom čo robia. Rozdeľujeme dva typy  zamestnancou:

Dotknutý: osoba, ktorá vykonáva prácu na konkrétnom zariadení/prístroje, ktoré je pod kontrolou Lock out / Tag Out .

Autorizovaný: odborne spôsobilá osoba, ktorá uzamkne alebo označí prístroje/zariadenia s cieľom vykonať údržbu, čistenie, alebo nastavenia prístrojov/zariadení. Dotknutý zamestnanec sa stáva autorizovaným, ak jeho povinnosti zahrňujú práve tieto operácie.

Aké je minimum, ktoré musíme spĺňať v súlade s LOCK OUT / TAG OUT ?2017-05-30T15:22:13+00:00

V súlade so štandardom Lock Out / Tag Out musí zamestnanec vykonávať následovné:

  • klasifikovanie zamestnanca na autorizovaného, alebo dotknutého
  • poskytovať dotknutému, alebo autorizovanému zamestnancovi školenia
  • písomne vypracovať postupy pri nebezpečných procedúrach
  • vykonávať ročnú inšpekciu
Pri ktorých činnostiach sa bežne používa LOCK OUT / TAG OUT ?2015-07-28T09:40:22+00:00

Typicky sa používa pri čistení, opravách, servisovaní, nastavovaní, spúštaní hnacej sily  strojov a zariadení

Kedy sa nepoužíva LOCK OUT / TAG OUT ?2015-07-28T09:37:02+00:00

Nepoužíva sa na zariadenia, kde kábel alebo zásuvka sú pod kontrolou zamestnanca počas opravy, počas rýchlej opravy, alebo tam kde je vypnutie systému nepraktické.

Kedy sa používa LOCK OUT / TAG OUT ?2015-07-28T09:30:52+00:00

Používa sa v prípade ak zamestnanec servisuje / alebo udržiava zariadenie/prístroj , ktoré vyžaduje odstránenie, alebo obídenie bezpečnostného prvku zariadenia, alebo zamestanec prichádza do styku s časťou svojho tela v časti servisovaného miesta na  prístroji.

Kto musí mať program LOCK OUT / TAG OUT ?2015-07-28T09:25:52+00:00

Všetky firmy, ktorých zamestnanci servisujú, alebo udržiavajú zariadenia s potencionálne nebezpečnými zdrojmi energií.

Čo je program LOCK OUT / TAG OUT ?2015-07-28T09:17:13+00:00

Lock Out / Tag Out program musí zahŕňať:

 

  • Všeobecné firemné bezpečnostné opatrenia
  • Blokovanie prístupov pre konkrétne mechanizmy
  • Kontrolu kľúčov, zámkov a tagov
  • Preskúmanie programu a certifikácie
  • Pravidlá a predpisy pre externých dodávateľov
  • Školenia v triede s príručnými inštrukciami, poverení zamestnanci musia preukázať svoje vedomosti pre spúšťacie a ukončovacie procedúry.
Čo je LOCK OUT / TAG OUT2017-05-30T15:22:53+00:00

Lock out – Tag out bol vytvorení pre zamedzenie samočinného, neočakávaného zapnutia zariadení, alebo energie. Preto aby nedošlo k zraneniu zamestnanca pri servise. Je to bezpečnostná procedúra, využívajúca sa v priemysle a výskumných zariadeniach, ktorá zabezpečuje, že nebezpečné prístroje sú riadne vypnuté, a nebudú použité do skončenia servisných úprav. Lock out – Tag out môžeme využiť pri vypínačoch, ističoch, alebo manuálne ovládaných ventiloch a všetkých ostatných zariadeniach, ktoré slúžia na uzavretie prísunu energie do strojov.