Ultra ľahké bezpečnostné visiace zámky

Produktový kód:

LT-ULPP-RS-KD Bezpečnostný zámok – unikátny kľúč- strmeň 40 mm
LT-ULPP-RS-KA Bezpečnostný zámok – rovnaký kľúč- strmeň 40 mm
LT-ULPP-RS-KD+MK Bezpečnostný zámok – unikátny + hlavný kľúč – strmeň 40 mm
LT-ULPP-LS-KD Bezpečnostný zámok – unikátny kľúč- strmeň 75 mm
LT-ULPP-LS-KA Bezpečnostný zámok – rovnaký kľúč – strmeň 75 mm
LT-ULPP-LS-KD+MK Bezpečnostný zámok – unikátny + hlavný kľúč – strmeň 75 mm

Bezpečnostné uzamykacie zámky sú navrhnuté špeciálne pre použitie v aplikáciách Lockout / Tagout. Sú kompaktné, ale robustné a majú telo, ktoré je tvrdé, odolné a ultraľahké, sú ideálne pre použitie v náročnom priemyselnom prostredí. Kľúč zo zámku nie je možné vytiahnuť pokiaľ nie je zamknutý.

  • V zámkoch sú použité 6-kolíkové cylindrické vložky pre extra bezpečnosť
  • Zosilnené nylonové telo zámku je nevodivé, odolné voči iskrám, chemikáliám a korózii.
  • Dodávané s individuálne kódovanými kľúčmi pre optimálnu bezpečnosť.
  • Každý zámok je dodávaný s jedným kľúčom.
  • Možnosť výberu zámkov s dĺžkami 40 mm a 75 mm.
  • Prispôsobte individuálne váš systém s možnosťou výberu z 9 svetlých farieb: červená, žltá, modrá, zelená, oranžová, fialová, čierna, hnedá a biela.
  • K dispozícii varianty s unikátnym kľúčom, rovnakým kľúčom alebo s hlavným kľúčom podľa vašich požiadaviek na Lockout / Tagout program.

Zámky s unikátnym kľúčom (Different Key)

  • Každý zámok má svoj unikátny kľúč. Len týmto kľúčom je možné zámok odomknúť.

Zámky s rovnakým kľúčom (Alike Key)

  • Je to set zámkov, ktoré odomknete jedným rovnakým kľúčom. Tento set zámkov je pridelený jednému pracovníkovi. Používajú ich pracovníci, ktorý pri údržbe stroja potrebujú uzamknúť viacero bodov, takže môžu použiť viacero zámkov a uzamknúť ich jedným kľúčom. Toto pracovníkovi uľahčí a urýchli prácu nakoľko nepotrebuje pri sebe nosiť zväzok kľúčov.

Zámky s unikátnym + hlavným kľúčom (Different key + Master key)

  • Je to set zámkov, ktoré majú každý svoj unikátny kľúč, ale tento zámkov je možné odomknúť aj jedným hlavným kľúčom. Niekedy sa stáva, že pracovníkovi, ktorý vykonáva údržbu na stroji končí zmena a odíde domov s kľúčom bez toho aby odstránil bezpečnostný zámok. Vtedy môže zodpovedný vedúci použiť hlavný kľúč , aby tento zámok odomkol, ale predtým sa musí ubezpečiť, že údržba stroja bola dokončená a musí tiež o tejto skutočnosti upovedomiť daného zamestnanca.

Názov produktu

Bezpečnostné uzamykacie zámky

Kategória produktu

Bezpečnostné uzamykacie zámky

Popis produktu

Tieto visiace zámky sú navrhnuté špeciálne pre použitie v aplikáciách Lockout / Tagout. Tieto visiace zámky sú kompaktné, ale robustné a majú telo, ktoré je tvrdé, odolné a ultraľahké, sú ideálne pre použitie v náročnom priemyselnom prostredí ….