Uzamykacia stanica pre 6 visiacich zámkov

Produktový kód:
LT-LS-6L

Môže byť použitá na:

  • 6 visiacich bezpečnostných zámkov
  • bezpečnostné tagy
  • bezpečnostné uzamykacie haspry  38mm (1-1/2”) – 1x
  • bezpečnostné uzamykacie haspry 25mm (1-1/2”) – 1x

Názov produktu

Uzamykacia stanica pre 6 visiacich zámkov

Kategória produktu

Uzamykacie stanice

Popis produktu

Využíva sa v prípadoch kde je nutné uskladnenie 6 visiacich zámkov, poprípade hasprí, či tagov