Skupinové uzamykacie boxy

Lockout Tagout LOTO

Produktový kód:

LT-GLOB Skupinový uzamykací box
LT-GLOB-NS Skupinový uzamykací box s okienkom pre vhodenie kľúčov
LT-GLOB-2R Skupinový uzamykací malý s plastovým vekom pre 16 zámkov

Slúžia na zabezpečenie kritického miesta, kde je možné zavesiť len jeden zámok, ale na stroji bude vykonávať údržbu viacero pracovníkov. Kľúč od tohto zámku sa vhodí do skupinového boxu. Skupinový box potom uzamknú svojim bezpečnostným zámkom všetci pracovníci, zodpovední za opravu či údržbu stroja alebo zariadenia. Svoj zámok z boxu odomkne každý až po skončení údržby. Tým je zabezpečené, že uzamknuté miesto či zariadenie môže byť bezpečne odomknuté až vtedy, keď všetci zodpovední pracovníci dokončia opravu či údržbu. Kľúč z kritického miesta či zariadenia je možné z boxu vybrať až vtedy, keď je zo skupinového boxu zvesený posledný bezpečnostný zámok.

  • Zjednodušuje kontrolu a zvyšuje bezpečnosť
  • Určený pre pracovné skupiny, možnosť zavesiť viacero zámkov.
  • Po uzamknutí zariadenia je kľúč alebo kľúče vložené do uzamykateľného boxu
  • Kľúč na otvorenie boxu má len osoba zodpovedná za prevádzku práce
  • Po ukončení práce a kontroly odomkne zodpovedná osoba box a rozdá kľúče všetkým členom tímu

Názov produktu

Skupinové uzamykacie boxy

Kategória produktu

Skupinové uzamykacie boxy