Blokátor poistiek

Produktový kód: LT-FB-2W

Produktový kód: LT-FB-4W

Blokátor poistiek slúži na zamedzenie náhodného vloženia poistiek do miesta,
odkiaľ boli odstránené. Na blokátor je možné upevniť bezpečnostný štítok s
informáciami. K dispozícii sú dva druhy, 2-vetvý a 4-vetvý blokátor.

Názov produktu

Blokátor poistiek

Kategória produktu

Uzávery ističov a poistiek

Popis produktu

4-vetvý blokátor poistiek je pre poistky veľkostí 63mm, 71mm, 1.03cm, 1.43cm.

2-vetvý blokátor poistiek je pre poistky veľkostí 1.75cm a 2.06cm .