ČO JE TO LOCKOUT & TAGOUT

Lockout Tagout

Lockout Tagout bol vytvorený pre zamedzenie samočinného, neočakávaného zapnutia zariadení, alebo energie. Preto aby nedošlo k zraneniu zamestnanca pri servise, zoraďovaní stroja alebo údržbe, čistení. Je to bezpečnostná procedúra, využívajúca sa v priemysle a výskumných zariadeniach, ktorá zabezpečuje, že nebezpečné energie zariadenia sú riadne vypnuté, a nebudú použité do skončenia servisných úprav. Lockout Tagout môžeme využiť pri vypínačoch, ističoch, alebo manuálne ovládaných ventiloch a všetkých ostatných zariadeniach, ktoré slúžia na uzavretie prísunu energie do strojov.

Zavedenie procedúry Lockout Tagout pre firmy vyplýva aj z Naradenie Vlády SR (Zb. zákonov č. 392/2006).  Pre z minimalizovanie rizika vzniku možného pracovného úrazu musí zamestnávateľ urobiť všetko pre to aby z minimalizoval toto riziko. Ukážková situácia: jeden pracovník pracuje v stroji (napr. oprava formy) a druhý zamestnanec sa vráti z prestávky a neskontroluje prítomnosť inej osoby v stroji, zavrie kryt a spustí výrobný proces. Ďalší prípad keď externá firma odstaví prívod energie do zariadenia pre určitý typ prác na zariadení, napríklad oprava alebo úprava zariadenia. Obsluha privolá údržbu, pretože zariadenie nefunguje a elektrikár zistí, že je vypnutý hlavný prívod energie a spustí ho. Neuvedomujúc si manipuláciu externého pracovníka na prívodnom kábli. V prípade že by bola zavedená procedúra Lockout Tagout zamestnancom by sa nič nestalo nakoľko by sa zariadenie alebo elektrický prúd nespustil.

Lockout Tagout, LOTO, procedúra, loto produkty

Široký výber LOTO produktov a vypracovanie LOTO procedúr, postupov vrátane layoutov pre zariadenia a výrobné prevádzky.

Lockout Tagout, LOTO, procedúra, loto produkty
Lockout Tagout, LOTO, procedúra, loto produkty
Lockout Tagout, LOTO, procedúra, loto produkty
Lockout Tagout, LOTO, procedúra, loto produkty

Lockout – Tagout, LOTO, procedúra, LOTO produkty a dopyty.

Náš tým pracovníkov Vám vie poradiť a odpovedať na všetky Vaše otázky o procedúre LOCKOUT TAGOUT. Kontaktujte nás ohľadom nacenenia a doporučenia potrebných LOTO pomôcok. Prípadne ak máte záujem o riešenie na kľúč dohodnete si stretnutie s technikmi.

Čo ponúkame:

  • obhliadka technológie

  • konzultácia a návrh riešenia LOTO

  • procedúra LOTO na mieru

  • vypracovanie internej smernice

  • označenie energií na zariadeniach

  • vypracovanie info tabúľ na zariadenia

  • preškolenie zamestnancov

  • zavedenie LOTO procedúry

  • spracovanie postupov pre neštandardné situácie

Kontakt:

tel.: +421 949 435 351


Karpatské námestie 10A

Bratislava 831 06